The curvature of omega replica the round case extends all the way to the lugs, which makes replica rolex the line feel smooth. The lugs are slightly curved to rolex replica watches fit the watch well to the wearer's wrist and are replica watches ergonomically designed.
K܌Tܒ | SANAT | ORGANݚASYON

ESR


Savan da bir hukuku ve ahlk vardr

Sizi yok etmek için vatannza saldran, hayatnz alt üst eden,
bir yldr gece gündüz bombalarla üstünüze ate yadran,
Nefret ettiiniz dümannz elinize geçse ne yapardnz?

Eini, çocuklarn, ban bahçesini brakm,
koyunlarn satp gönüllü olarak komutu vatan savunmasna.

Saldr hattnda yaralanm, iyiletikten sonra ise
geri hizmete çekilmiti.
Dinlenmek için bile köyüne gitmeyi kabul etmedi.
“galciler ne zaman topraklarmzdan çekilip giderlerse,
ben de o zaman köyüme dönerim.” demiti.
Bütün bu yaad skntlarn sebebi olarak
karsndaki dümana korkunç bir kin besliyordu.
Bu dümanl sürekli dillendirmesi
sebebi ile arkadalar ona güzel bir oyun hazrlad.

Komutana imzalatlm bir görev kad
eliinde bir düman esiri getirilip önüne braklverdi.

“Yarasn sar, karnn doyur,
yukar karargaha ta” deniliyordu.

Süngüsünün ucundan baka bir yerde
düünemedii düman eline geçmiti.
Bütün duygular alt üst oldu.

Mahmut Onba ve Esiri izlerken;
ki ayr dünyann insan üzerindeki etkisini gözlemleyeceiz.

Çok güleceiz, belki biraz üzülüp,
alayacaz ama muhakkak
ANLAYACAIZ...EKP

Yazan: Hüseyin Kurtça

Yöneten: Seyit  Demir

Yön.Yrd: Kemal Maden

Dramaturji: Semiha Gürlevük

Ses-Ik Kumanda: Nuray Polat

OYUNCULAR

Mahmut Onba: Fatih Kurt

Çavu: Bülent Gençak

ngiliz Asker (Robert Brock): Murat Tiryaki

Shhiye Er Kemal: Kemal Maden

Nianc Er Sefer: Sedat Karaer

Yaral Er Samet: Kenan ÇolakGALERVDEO


The curvature of omega replica the round case extends all the way to the lugs, which makes replica rolex the line feel smooth. The lugs are slightly curved to rolex replica watches fit the watch well to the wearer's wrist and are replica watches ergonomically designed.
info@4mevsimtiyatro.com | Tȡklar㡫l�- 2014