The curvature of omega replica the round case extends all the way to the lugs, which makes replica rolex the line feel smooth. The lugs are slightly curved to rolex replica watches fit the watch well to the wearer's wrist and are replica watches ergonomically designed.
K܌Tܒ | SANAT | ORGANݚASYON

100. YILINDA CANAKKALE DESTANI


"14 Ay 6 Gnlk Destan"

 

Çanakkale Sava Zaferi’nin 100. Yl

3 Kasm 1914: Çanakkale Boaz kuatld.

9 Kasm 1916: Utanç içinde gizlice kaçtlar.

 

Çökerken yeniden ayaa kalktmz, bitirilirken küllerinden doduumuz, yeni Türkiye’nin önsözü Çanakkale Destan’nn 100. Yl’n kutluyoruz.

Tam 14 ay 6 gün sürdü.

Adna medeniyet denilen çelik canavar bir tarafta mazlum milletimiz bir taraftayd.

Yok etmek için modernize ettikleri bütün çada silahlaryla, çalar utandracak bir zulumle saldrdlar.

Avrupa Ktas’na ayak bastmz ilk yer olan Gelibolu Yarmadas’nda bizi tekrar sürmek istiyorlard.

Hasta adam dedikleri devletin ardndaki asl güç olan aziz milletimizi iyice hesaba katamamlard.

lk saldrda geçeriz, be çayn Marmara’da içeriz, havalar iyi olursa iki gün sonra stanbul’dayz diyorlard. Yama etmek için bütün hazrlklar tamd.

Önce utanç içinde denizde büyük bir tokat yediler.

Yenilmez armada denilen hiç sava kaybetmemi büyük ve karma donanmalar paçavraya döndü.

Dünya’nn her yanndan destekçileri ve sömürgelerinden bile zorla getirdikleri kuvvetlerle denizden sonra kara harekatna giritiler.

Orada da Mehmetçiin, dedelerimizin süngüsüyle, imanyla, akyla tantlar.

Bir destandr Çanakkale...

Bir milletin topyekün destandr.

100 yl kadar yakn bir derstir, ibrettir, örnektir.

100. yln frsat bilerek tanmak ve tantmak istiyoruz.

Çanakkale ruhu ile çocuk ve gençlerimiz tansn istiyoruz.

Her evinden ehid, gazi çkan, geride kalan bütün fertleri de cephedekiler kadar yiit ve kahraman olan büyük milletin birbirini yeniden tanyp sevecei yer Çanakkale ruhudur diye inanyoruz.

 

 

 

 EKPGALERVDEO


The curvature of omega replica the round case extends all the way to the lugs, which makes replica rolex the line feel smooth. The lugs are slightly curved to rolex replica watches fit the watch well to the wearer's wrist and are replica watches ergonomically designed.
info@4mevsimtiyatro.com | Tȡklar㡫l�- 2014